Πληροφορίες

Η εταιρεία μας κατέχοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και ιδιόκτητα μηχανήματα, είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.

  • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

  • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

  • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.

  • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.

  • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.

  • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.

  • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.